Efektywne Mikroorganizmy - co to jest?

Efektywne Mikroorganizmy to nazwa zestawu specjalnie dobranych żywych kultur bakterii i drożdży, występujących w Naturze (nie poddawanych modyfikacjom genetycznym) w stanie równowagi, a które są niezbędne ludziom, zwierzętom i środowisku do ich prawidłowego funkcjonowania.

W skład EM (Efektywnych Mikroorganizmów) wchodzi ok. 80 gatunków mikroorganizmów, m.in. bakterie kwasu mlekowego, propionowe, fotosyntetyzujące, wiążące azot z powietrza, drożdże oraz promieniowce. Zostały dobrane specjalnie ze środowiska naturalnego - wiele z nich jest znanych i wykorzystywanych od dawna w przemyśle spożywczym i medycynie, występują też w nieskażonych glebach, których jest coraz mniej na Ziemi. 

Temat Efektywnych Mikroorganizmów (EM) powraca coraz częściej i częściej. Akademia Rolnicza w Poznaniu potwierdziła w 2007 roku po pozytywnym przeprowadzeniu eksperymentu, coś co zostało opublikowane przez wynalazcę Efektywnych Mikroorganizmów, japońskiego biologa Teruo Higa, profesora Uniwersytetu Ryukyus już w 1970 roku i przyniosło mu światową sławę.


Rezultaty badań Akademii Rolniczej w Poznaniu potwierdziły, że dodatek żywych kultur EM do gleby zmienia większość jej właściwości fizycznych i wodnych oraz, że różne jego dawki oddziałują odmiennie, a w szczególności na jej najważniejsze cechy: porowatość, filtrację oraz dostępność wody dla roślin.

Abstrahując od wykorzystania tej metody w rolnictwie, jest cała rzesza ogrodników miejskich, którzy chcieliby kompostować odpadki lub prowadzić ogród ekologiczny, a nie mają miejsca na kompostowniki.

Co to jest lub czym są "Efektywne mikroorganizmy"? To występujące w naturze drożdże, bakterie purpurowe i kwasu mlekowego. Ich działanie polega na fermentacji, a nie gniciu. Tak więc duży kompostownik może stać się mniejszym, a nawet skurczyć się do rozmiarów wiaderka i stać w domu, bo proces przebiega bez wydzielania uroczych, ale z rzadka preferowanych zapaszków. Zaletą procesu jest całkowita bezzapachowość oraz szybkość. Wiaderko jest przerabiane w ciągu 10 dni, a kompost uzyskiwany w ciągu miesiąca.

Efektywne Mikroorganizmy nie są metodą rewolucyjną czy zastępczą, ale wspomagają najlepsze metody gospodarowania glebą: płodozmian, użycie organicznych ulepszaczy, uprawa konserwująca, recykling resztek plonów i biokontrola szkodników.

Preparaty z Efektywnymi Mikroorganizmami mogą być wykorzystywane do:

* Pozyskiwania kompostu z odpadków, do tej pory wyrzucanych czyli mięsa i produktów mlecznych.

* Dodawanie bezpośrednio do gleby w celu poprawienia jej struktury i dostępności wody oraz składników odżywczych. EM mają też zdolność zwalczania patogenów glebowych, czyli chorób czatujących w glebie na nasze cuda :)

* Opryski roślin. Po wniknięciu do rośliny efektywne mikroorganizmy wymuszają przekazanie do gleby wydzielin poprzez system korzeniowy. Są one idealnym pożywieniem dla mikroorganizmów i przyspieszają regenerację gleby. Roślina oczyszcza się, odtruwa i reguluje układ odpornościowy oraz zwiększa zwartość tkanki powodując zamknięcie się i niedostępność dla chorób i szkodników.

Dla przypomnienia: opryski (również każde nawożenie dolistne) wykonujemy do 10.00 i po 16.00 - taka zasada ogólna - kiedy aparaty szparkowe roślin są otwarte.

* Dodawanie do kompostownika w celu przyspieszenia procesu uzyskania kompostu.

* Dodawanie do wszelkich rur i zbiorników w celu ich wyczyszczenia oraz pozbycia się brzydkiego zapachu.

* Preparatem w sprayu można opryskać naszego psa, jeżeli przeszkadza nam jego zapach oraz kocią kuwetę.

Warto zainteresować się tematem.

Brak komentarzy: